Aktuality

máj
23

Podpora na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka SR 2014-2020 vyhlasuje výzvu

DETAIL
máj
10

Májové pranostiky

Pranostiky viažuce sa k nastávajúcim májovým dňom sú typickým príkladom tzv. varovných pranostík

By VOKA | Aktuality
DETAIL
apr
11

Workshop k Výzve na financovanie implementácie CLLD

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky si Vás dovoľuje pozvať na workshop,

By VOKA | Aktuality
DETAIL
mar
19

„Implementácia projektov PRV SR 2014 – 2020 – Zákon o ochrane osobných údajov a súvisiaca legislatíva v kontexte PRV SR 2014 – 2020“

POZVÁNKA na seminár Zákon o ochrane osobných údajov a súvisiaca legislatíva v kontexte PRV SR 2014 – 2020“.

By Admin_VOKA | Aktuality
DETAIL
mar
14

„Používanie aplikácie GSAA v poľnohospodárskej praxi“

POZVÁNKA na informačnú aktivitu: „Používanie aplikácie GSAA v poľnohospodárskej praxi“.

By Admin_VOKA | Aktuality . Aktuality VOKARA
DETAIL
mar
08

Stážový program – otvorená výzva pre podnikateľov

Vycestujte za inšpiráciou pre svoje podnikanie na medzinárodné odborné podujatia zamerané na prezentáciu nových podnikateľských trendov.

By Admin_VOKA | Aktuality
DETAIL
mar
08

Seminár pre malých farmárov

Seminár pre malých farmárov „Vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok a podnikateľského plánu pre výzvy PRV 2014 – 2020“.

By Admin_VOKA | Aktuality
DETAIL
mar
08

„Regionálny produkt HONT“

Občianske združenie Zlatá cesta vyhlasuje Výzvu č. 8/2018 k predkladaniu žiadostí o udelenie značky „Regionálny produkt HONT“ výrobky.

By Admin_VOKA | Aktuality
DETAIL
mar
08

2% z dane na podporu aktivít

 Ako a do kedy darovať 2% z dane? Aj Vy môžete podporiť naše aktivity, ak sa rozhodnete darovať  2% z dane.

By Admin_VOKA | Aktuality
DETAIL
mar
08

Ako ďalej s podporou sociálnych inovácií na Slovensku?

Z nadácie Greeenfoundation k nám prišla pozvánka na seminár a mi Vás o jeho konaní s radosťou informujeme.

By Admin_VOKA | Aktuality
DETAIL