Aktuality VOKARA

Exkurzia na odbornú exkurziu „Zlepšenie životaschopnosti lesa“

Termín: 27. októbra 2021, nutná registrácia na voka@voka.sk. Pozvánka s programom a bližšie informácie: 10:00 – Odchod z Banskej Bystrice, Horná 13 Presun na územie Odštepného závodu Slovenská Ľupča a následne výsadba stromčekov v sprievode a pod dohľadom zamestnancov LESOV SR 🙂 15:30 – Odchod do Banskej Bystrice Účasť na aktivite je bezplatná, zabezpečujeme dopravu a občerstvenie, […]

DETAIL

Exkurzia po mikroregióne Terchovskej doliny

zameraná na ukážky dobrej praxe a výmenu skúseností, v rámci exkurzie navštívime zrealizované projekty z Programu rozvoja vidieka a iných fondov EÚ zameraných  na LEADER, vidiecky cestovný ruch a rozvoj vidieka. Termín: 14. septembra 2021, nutná registrácia na voka@voka.sk. Pozvánka s programom a bližšie informácie: 07:00 – Odchod z Banskej Bystrice, parkovisko pri hoteli LUX, Námestie Slobody Plavba plťami dole Váhom […]

DETAIL
aug
23

„Dožinky v Dolnej Ždani“

Termín:         28.08.2021 Čas:               13:00 – 20:00  Miesto:         Dolná Ždaňa, okr. Žiar nad Hronom Účasť na aktivite je bezplatná, z organizačných dôvodov je nevyhnutná Vaša registrácia na kontakte: ecotrend@ecotrend.sk Prosíme potvrďte svoju účasť najneskôr do piatku 27.08.2021, do 10:00 hod. Ďakujeme za záujem.

DETAIL
júl
15

Ekologické poľnohospodárstvo v Prírodnej záhrade

Termín: 30. júla 2021, v čase 08:45 – 17:00 Registrácia nutná do 27.07.2021 na e-mail voka@voka.sk. Program a organizačné pokyny nájdete v pozvánke:

DETAIL
máj
25

Verejná konzultácia k základným parametrom pripravovanej výzvy na podopatrenie 4.2

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR iniciuje verejnú konzultáciu k základným parametrom pripravovanej výzvy na podopatrenie 4.2 – Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. Do piatka 4. júna 2021 môžete zasielať odôvodnené stanoviská k základným parametrom pripravovanej výzvy. Viac informácií nájdete na: […]

DETAIL
máj
03

Informačný online seminár „Výzva na podopatrenie 4.2″

Termín: 13. mája, v čase 08:45 – 15:30  Registrácia nutná do 12.05.2021 na e-mail voka@voka.sk Program a organizačné pokyny nájdete v pozvánke:

DETAIL
mar
18

Klub MLADÝCH FARMÁROV on-line

Termín: 26. marca 2021, v čase 09:30  – 12:30 Registrácia nutná vyplnením formuláru na: https://forms.gle/ECDszW98sATQzFi97 alebo telefonicky +421 915 731 541 alebo emailom info@asyf.sk, najneskôr do 25. marca 2021. Program a organizačné pokyny nájdete v pozvánke:

DETAIL
feb
19

Ekonomika organizácie a čerpanie finančných prostriedkov z PRV SR 2014 – 2020, on-line

Termín: 03. marca 2021, v čase 08:45  – 15:00 Registrácia nutná do 01.03.2021 Program a organizačné pokyny nájdete v pozvánke:

DETAIL
jan
09

Online workshop pre MAS Banskobystrického kraja k „Dlhodobej vízii pre vidiecke oblasti“

Priatelia, pozývame vás na online stretnutie ku dlhodobej vízii pre vidiecke oblasti , ktoré organizujeme 12.01.2021. V prípade záujmu sa zaregistrujte na e-mail voka@voka.sk, aby sme vám zaslali pozvánku s linkom na pripojenie sa. Ďakujeme za záujem.

DETAIL
nov
24

BOZP v kontexte inovatívnych technológií PRV SR

Termín: 02. decembra 2020, v čase 08:45  – 15:30 Registrácia nutná do 01.12.2020 Program a organizačné pokyny nájdete v pozvánke: BOZP-pozvánka na online seminár

DETAIL