Projekt  „Women Entrepreneurship Forum“  Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity na základe podnetu Veľvyslanectva USA na Slovensku prišla s myšlienkou realizácie projektu v rámci ktorého dostanú ženy – podnikateľky zo Slovenska príležitosť pod dohľadom fundovaných mentorov z USA zlepšiť a inovovať svoje podnikateľské prostredie. Mentori poskytnú vybraným podnikateľkám konkrétne rady týkajúce sa riadenia podnikov a ich rastu, a zároveň im pomôžu získať potrebné sociálne zručnosti a budú ich viesť. 

Myšlienka podporiť participáciu žien v podnikateľskej sfére vznikla aj v súvislosti s alarmujúcimi štatistickými informáciami, z ktorých vyplýva, že len 34,4 % samostatne zárobkovo činných osôb v Európe tvoria ženy. Podnikanie je pre ženy vhodnou životnou voľbou, pretože  umožňuje flexibilne zosúladiť súkromný a pracovný život, najmä pokiaľ ide o pracovný čas a miesto práce. Okrem toho by mnohé ženy, ktoré stratili prácu v dôsledku hospodárskej krízy, mohli využiť svoje zručnosti a znalosti, založiť si vlastný podnik a vytvoriť vlastné pracovné miesto. V záujme zvýšenia tohto podielu budú podnikateľkám pomáhať mentori z USA (z podnikateľského prostredia). 

Podľa Európskej Komisie, Európa potrebuje posilniť podiel podnikateľov v rámci hospodárstva a podporuje projekty, ktoré sa zameriavajú najmä na ženy, keďže je ich stále menej v podnikaní ako ich mužských  kolegov.

Čo projekt ponúkol

 1. cyklus workshopov s americkými speakermi a  mentormi a slovenským lektormi na zvýšenie manažérskych schopností a zručností ako i na získanie praktických informácií pre zlepšenie podnikania
 2. nadviazanie kontaktov, zoznámenia sa s podnikateľkami z rovnakej oblasti, možnosť vytvorenia budúcich vzťahov na dodávateľskej a subdodávateľskej úrovni, praktické informácie k rôznym témam, pomoc pri stabilizácii a rozvoji podnikania
 3. poradenstvo slovenským podnikateľkám
 4. stretnutia s americkými  podnikateľkami za účelom výmeny skúseností pri podnikaní a nadviazania nových kontaktov
 5. možnosť priameho nadviazania kontaktov, oslovenie obchodných partnerov

Cieľová skupina

 •   ženy  začínajúce podnikateľky,
 •   ženy podnikateľky a konateľky,
 •   ženy a majiteľky podnikov,
 •   ženy manažérky pracujúce vo veľkých spoločnostiach

Aktivity projektu boli

1. Hlavné aktivity projektu:

 •   Workshopy
 •   Konferencia
 •   Študijná cesta
 •   Výber mentorov/speakrov z USA
 •   Výber mentorov zo Slovenska

Dokumenty na stiahnutie