Aj Vy môžete podporiť naše aktivity, ak sa rozhodnete darovať  2% z dane. Ako a do kedy darovať 2% z dane?

VOKA sa nachádza v zozname prijímateľov 2% z dane, ktorý zverejňuje Notárska komora SR.

Do 15. februára 2020 zamestnanci – fyzické osoby žiadajú svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň, ktorý im vystaví Potvrdenie o zaplatení dane zo závislej činnosti. Toto potvrdenie sa prikladá k formuláru na darovanie 2%.  Pre nás sú príjmy  2% z dane tiež dôležité, aby sme mohli vykonávať činnosť, ktorou pomáhame ľuďom na vidieku budovať lepší život.

Dokedy podať daňové priznanie resp. dokedy darovať 2%?

Ak ste SZČO, firma termín pre podanie daňového priznania a rovnako aj venovanie 2% je 31. marec 2020. V prípade odkladu daňového priznania, platia iné dátumy.

Ak ste zamestnanec a ročné zúčtovanie Vám robí zamestnávateľ,  máte v rukách Potvrdenie o zaplatení dane, potrebujete vypísať ešte tlačivo – Vyhlásenie o poukázaní 2%.

Termín odoslania formulárov Potvrdenie o zaplatení dane zo závislej činnosti a Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane je 30. apríl 2020 na Daňový úrad v mieste vášho bydliska.

Ďakujeme Vám, že nám pomáhate ľuďom na vidieku budovať lepší život.

Tlačivo Vyhlásenie o zaplatení dane je možné vyplniť aj na stránke finančnej správy v sekcii Správa daní časť Daň z príjmov fyzickej osoby tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane.

Dokumenty na stiahnutie