„Implementácia projektov PRV SR 2014 – 2020 – Zákon o ochrane osobných údajov a súvisiaca legislatíva v kontexte PRV SR 2014 – 2020“

„Implementácia projektov PRV SR 2014 – 2020 – Zákon o ochrane osobných údajov a súvisiaca legislatíva v kontexte PRV SR 2014 – 2020“

POZVÁNKA na seminár: „Implementácia projektov PRV SR 2014 – 2020 – Zákon o ochrane osobných údajov a súvisiaca legislatíva v kontexte PRV SR 2014 – 2020“ pre všetkých beneficientov Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v Banskobystrickom kraji, ktorí pri čerpaní prostriedkov z Programu rozvoja vidieka SK 2014 – 2020 pracujú s osobnými údajmi.

Termín: 10.04.2018
Čas: 08:30 – 15:00
Miesto: Kremnička 53, 974 05 Banská Bystrica

Program:

  • 08:00 – 08:30 Registrácia účastníkov
  • 08:30 – 09:00 Predstavenie NSRV SR a RA NSRV SR pre BB kraj, PRV SR 2014-2020, Pracovný program RA NSRV SR pre BB kraj na rok 2018
  • 09:00 – 10:00 Vznik zákona, orientácia v právnej norme, nariadenie EÚ parlamentu a Rady EÚ platné od 25.05.2018, zmeny pri implementácii projektov PRV 2014-2020
  • 10:00 – 12:00 Nové základné pojmy a zásady spracúvania osobných údajov (Spracúvanie a poskytovanie osobných údajov tretím osobám, napr. údajov o zamestnancoch, údajov na prezenčných listinách z aktivít, fotodokumentácie z aktivít a pod. pri kontrolách RO. Zodpovedná osoba pre spracúvanie a poskytovanie údajov tretím osobám resp. RO)
  • 12:00 – 12:30 Prestávka
  • 12:30 – 13:30 Dotknutá a Oprávnená osoba, Zodpovednosť za bezpečnosť osobných údajov (Zabezpečenie súhlasu dotknutých osôb – beneficientov PRV, účastníkov aktivít, zamestnancov so zverejňovaním ich osobných údajov), Oznamovacia povinnosť, Osobitná registrácia a evidencia informačných systémov, Sankcie
  • 14:00 – 15:00 Diskusia, záver

Počet miest je limitovaný, preto je potrebné zaregistrovať sa najneskôr do 06.04.2018, a to:

  1. cez SMS na t. č. 0908 915 504 v tvare: zákon, meno a priezvisko, e-mail a mobil
  2. cez e-mail: voka@voka.sk v tvare: zákon, meno a priezvisko, e-mail a mobil

Účasť na aktivite je bezplatná, pre každého účastníka je zabezpečené občerstvenie. Zmena programu je vyhradená. 

Dokumenty na stiahnutie:

POZVÁNKA Zákon o ochrane osobných údajov v kontexte PRV 2014-2020

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *