Kremnička 53, 974 05 Banská Bystrica 5.
E-mail: voka@voka.sk
Tel.: 0905 866 698


Flash news


Fotodokumentácia z aktivít pre MAS ...

Vážení naši priaznivci a podporovatelia, prinášame vám pohľad na našu prácu za obdobie 02-05/2015 v MAS RADOŠINKA a v MAS Dolná Nitra prostredníctvom fotodokumentácie.Aktivity v MAS...

Viac informácií

Vzdelávanie v MAS Dolná Nitra v plnom prúde

             V území MAS Dolná Nitra sme zrealizovali projektové aktivity na tému Rozvoj územia MAS Dolná Nitra. Cieľom projektu bolo skvalitniť a podporiť ľudský potenciál ako základnú podmienku pre...

Viac informácií

Pozvánka na konferenciu „Ľudia pre krajinu, krajina pre ľudí“

         Tvorivo-inšpiračné stretnutie zamerané na hľadanie možností (medzi-sektorovej) spolupráce  so zreteľom na trvalo udržateľnosť životného prostredia v regióne. Ako sa to dá na Slovensku? Na...

Viac informácií