Kremnička 53, 974 05 Banská Bystrica 5.
E-mail: voka@voka.sk
Tel.: 0905 866 698


Flash news


Vzdelávanie v MAS Dolná Nitra v plnom prúde

             V území MAS Dolná Nitra sme zrealizovali projektové aktivity na tému Rozvoj územia MAS Dolná Nitra. Cieľom projektu bolo skvalitniť a podporiť ľudský potenciál ako základnú podmienku pre...

Viac informácií

Pozvánka na konferenciu „Ľudia pre krajinu, krajina pre ľudí“

         Tvorivo-inšpiračné stretnutie zamerané na hľadanie možností (medzi-sektorovej) spolupráce  so zreteľom na trvalo udržateľnosť životného prostredia v regióne. Ako sa to dá na Slovensku? Na...

Viac informácií

Program rozvoja vidieka 2014-2020

Program rozvoja vidieka na Slovensku (PRV), ktorý Európska komisia oficiálne schválila 13.2.2015, načrtáva priority Slovenska pri využívaní verejných prostriedkov vo výške 2,1 miliardy EUR, ktoré sú...

Viac informácií