Kremnička 53, 974 05 Banská Bystrica 5.
E-mail: voka@voka.sk
Tel.: 0905 866 698


Flash news


Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka pre BB kraj

VOKA – Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity sa stala zastrešujúcou organizáciou Regionálnej antény Národnej siete rozvoja vidieka pre BB kraj (RA NSRV pre BB kraj) v programovom období...

Viac informácií

Mentoringový program graduje

Počas jednej z mnohých aktivít 3.ročníka mentoringového programu, ktorý realizuje VOKA pod názvom "Príležitosť pre podnikateľky zo stredného Slovenska“  sa dňa 21.1.2016 predstavili účastníčkam...

Viac informácií

Verejné obstarávanie - povinná registrácia v registri konečných užívateľov výhod

Register konenčných užívateľov výhod (ďalej len RKUV) slúži na overenie vlastníckej štruktúry podnikateľov, s ktorými sa uzatvára zmluva vo verejnom obstarávaní. Údaje v RKUV sú zapísané na základe...

Viac informácií