Kremnička 53, 974 05 Banská Bystrica 5.
E-mail: voka@voka.sk
Tel.: 0905 866 698


Flash news


Spolupráca s MAS aj v roku 2015

Aj v tomto roku  pripravujeme zaujímavé aktivity pre beneficientov miestnych akčných skupín(MAS). Pri výbere aktivít vychádzame z potrieb územia MAS s ktorou spolupracujeme. Naše aktivity sú zamerané...

Viac informácií

2 % z Vašich daní

Každoročne máte možnosť sami sa rozhodnúť komu venujete 2% zo svojich daní. Využite túto možnosť! Podľa zákona č. 595/2003 o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov môžete poskytnúť 2% z...

Viac informácií

RE-PAS vzdelávanie pre nezamestnaných - ZADARMO???

RE-PAS umožňuje uchádzačom o zamestnanie evidovaným na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny:  rozšíriť alebo úplne zmeniť svoje profesijné zameranie prostredníctvom absolvovania...

Viac informácií