Kremnička 53, 974 05 Banská Bystrica 5.
E-mail: voka@voka.sk
Tel.: 0905 866 698


Flash news


Pozvánka na konferenciu „Ľudia pre krajinu, krajina pre ľudí“

         Tvorivo-inšpiračné stretnutie zamerané na hľadanie možností (medzi-sektorovej) spolupráce  so zreteľom na trvalo udržateľnosť životného prostredia v regióne. Ako sa to dá na Slovensku? Na...

Viac informácií

Program rozvoja vidieka 2014-2020

Program rozvoja vidieka na Slovensku (PRV), ktorý Európska komisia oficiálne schválila 13.2.2015, načrtáva priority Slovenska pri využívaní verejných prostriedkov vo výške 2,1 miliardy EUR, ktoré sú...

Viac informácií

2 % z Vašich daní pre budovanie lepšieho života na vidieku

Každoročne máte možnosť, sami sa rozhodnúť komu venujete 2% zo svojich daní. Využite túto možnosť! Podľa zákona č. 595/2003 o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov môžete poskytnúť 2% z...

Viac informácií