Aktuality VOKARA

máj
23

Podpora na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka SR 2014-2020 vyhlasuje výzvu

DETAIL
mar
14

„Používanie aplikácie GSAA v poľnohospodárskej praxi“

POZVÁNKA na informačnú aktivitu: „Používanie aplikácie GSAA v poľnohospodárskej praxi“.

By Admin_VOKA | Aktuality . Aktuality VOKARA
DETAIL
mar
08

Seminár pre malých farmárov

Vážení kolegovia, priatelia, z dôvodu naplnenia kapacity a pokračujúceho záujmu organizujeme ďalšie kolo seminára pre malých farmárov.

By Admin_VOKA | Aktuality VOKARA
DETAIL
mar
08

Pozvánka na “Seminár pre malých a mladých farmárov”

Seminár je venovaný aktuálnej výzve na podopatrenie 6.3 pre malých farmárov a plánovanej  výzve na podopatrenie 6.1 pre mladých farmárov. 

By Admin_VOKA | Aktuality VOKARA
DETAIL
mar
08

Informácia o realizácii informačných konferencií určených mladým farmárom

Vážení kolegovia, dávame Vám do pozornosti informáciu o realizácii informačných konferencií určených mladým farmárom

By Admin_VOKA | Aktuality VOKARA
DETAIL
mar
08

Registrácia konečných prijímateľov z ukončených projektov PRV SR 2014 – 2020

Vážení kolegovia, dovoľujeme si oznámiť všetkým konečným prijímateľom finančných prostriedkov z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

By Admin_VOKA | Aktuality VOKARA
DETAIL
mar
08

JARMOK REGIONÁLNY PRODUKT

Milí priatelia, srdečne Vás pozývame na JARMOK „Regionálny produkt“, ktorý sa uskutoční v dňoch 17.-18.10.2017 v čase od 09:00 do 21:00 v Obchodnom centre EUROPA Banská Bystrica.

By Admin_VOKA | Aktuality VOKARA
DETAIL