Stretnutie tematickej pracovnej skupiny pre MAS/VSP 

 Termín:  26.11.2018

Čas:       08:30-13:30

Miesto:  Detva, Obrancov mieru 1

Bližšie informácie, organizačné pokyny a program nájdete v pozvánke nižšie.

Ďakujeme vám za záujem, spoluprácu a tešíme sa na účasť.

POZVÁNKA TPS 2

Jarmok „REGIONÁLNY PRODUKT“

Vážení kolegovia, priatelia,

je pre nás potešením pozvať vás na tretí ročník jarmoku „Regionálny produkt“ do SC Europa v Banskej Bystrici v dňoch 15.-16.novembra 2018. Viac informácií nájdete v pozvánke nižšie a na našom FB.

Zviditeľňujeme, propagujeme a podporujeme miestne produkty, v ktorých sa spája vzťah k regiónu, jedinečnosť a tradícia.

Ďakujeme vám za záujem, podporu a tešíme sa na vašu návštevu.

Pozvánka Jarmok Regionálny produkt III

 

Študijná cesta do Rakúska (oblasť Burgenland) 

„Lokálne trhy, krátke dodávateľské reťazce a príklady dobrej praxe“

v dňoch 26.09. – 27.09.2018 pre beneficientov Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 Banskobystrického kraja je zameraná na krátke dodávateľské reťazce, možnosti odbytu, lokálne trhy, regionálne produkty a služby, inovácie a príklady dobrej praxe.

Bližšie informácie, organizačné pokyny a program nájdete v pozvánke nižšie.

Ďakujeme vám za záujem a tešíme sa na účasť.

Pozvánka na študijnú cestu, Burgenland Rakúsko

 

Stretnutie tematickej pracovnej skupiny pre MAS/VSP na regionálnej úrovni

 Termín:  12.07.2018

Čas:        14:00 – 16:00 

Miesto:   PENZIÓN Q,  Rákoš 9020/3, 960 01 Zvolen

Bližšie informácie, organizačné pokyny a program nájdete v pozvánke nižšie.

Ďakujeme vám za záujem a tešíme sa na účasť.

POZVÁNKA Rada 1

 

Zákon o verejnom obstarávaní v kontexte implementácie projektov PRV SR 2014 – 2020“

pre zástupcov Miestnych akčných skupín a ostatných beneficientov Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v BB kraji

Termín:  12.07.2018

Miesto:   PENZIÓN Q ***, Rákoš 9020/3, 960 01 Zvolen

Bližšie informácie, organizačné pokyny a program nájdete v pozvánke nižšie.

Ďakujeme za záujem a tešíme sa na vašu účasť.

Pozvánka V.O. 2018 _ zmena

 

Konferencia „Význam prístupu LEADER v rozvoji vidieka a jeho budúcnosť“

Národná Sieť Slovenských Miestnych Akčných Skupín v spolupráci s Regionálnou anténou NSRV SR pre Banskobystrický kraj organizujú v dňoch 5.– 6. júna 2018 vo veľkej kongresovej miestnosti Hotela Hviezda v Dudinciach medzinárodnú konferenciu so sprievodnou odbornou exkurziou v území MAS Zlatá cesta pre zástupcov MAS.

Srdečne vás pozývame!

konferencia dudince ns mas + ra

 

„Zákon o ochrane osobných údajov a súvisiaca legislatíva v kontexte PRV SR 2014 – 2020“

Termín: 10.04.2018

Miesto: Kremnička 53, 974 05 Banská Bystrica

Čas: 8:30-15:00

Bližšie informácie, organizačné pokyny a program nájdete v pozvánke nižšie.

Ďakujeme za záujem a tešíme sa na vašu účasť.

POZVÁNKA Zákon o ochrane osobných údajov v kontexte PRV 2014-2020

 

„Používanie aplikácie GSAA v poľnohospodárskej praxi 2“

Termín: 24.04.2018

Čas:         12:00 – 16:30

Miesto:  Banská Bystrica, Stredná odborná škola Pod Bánošom 80

Bližšie informácie, organizačné pokyny a program nájdete v pozvánke nižšie.

Ďakujeme za záujem a tešíme sa na vašu účasť.

Pozvánka Používanie aplikácie GSAA

 

„Používanie aplikácie GSAA v poľnohospodárskej praxi 1“

 Termín: 17.04.2018

Čas:       12:00 – 16:30

Miesto:  Banská Bystrica, Stredná odborná škola Pod Bánošom 80

Bližšie informácie, organizačné pokyny a program nájdete v pozvánke nižšie.

Ďakujeme za záujem a tešíme sa na vašu účasť.

Pozvánka Používanie aplikácie GSAA v poľnohospodárskej praxi 17.04.2018

 

Seminár pre malých farmárov

Vážení kolegovia, priatelia, z dôvodu naplnenia kapacity a pokračujúceho záujmu organizujeme ďalšie kolo seminára pre malých farmárov, ktorý je venovaný aktuálnej výzve na podopatrenie 6.3.

Účelom seminára je, aby ste si vypracovali  žiadosť o NFP a podnikateľský plán sami.  Seminár je bezplatný.

Termín: 28.02.2018

Čas: 08.30 – 15:00

Miesto: Banská Štiavnica, Drieňová 12

Bližšie informácie, organizačné pokyny a program nájdete v pozvánke nižšie. Ďakujeme za záujem a tešíme sa na Vašu účasť.

Dokumenty na stiahnutie

Pozvánka na seminár pre malých farmárov

 

Seminár pre malých a mladých farmárov

Seminár je venovaný aktuálnej výzve na podopatrenie 6.3 pre malých farmárov a plánovanej  výzve na podopatrenie 6.1 pre mladých farmárov.

Účelom seminára je, aby ste si vypracovali  žiadosť o NFP a podnikateľský plán sami. Seminár je bezplatný.

Termín: 15.02.2017

Čas: 08.30 – 16:30

Miesto: Banská Štiavnica, Drieňová 12

Bližšie informácie, organizačné pokyny a program nájdete v priloženej pozvánke. Tešíme sa na Vašu účasť!

Dokumenty na stiahnutie

Pozvánka na seminár pre malých a mladých farmárov