Kremnička 53, 974 05 Banská Bystrica 5.
E-mail: voka@voka.sk
Tel.: 0905 866 698Tri oriešky pre deti v Maríne

Ojedinelý projekt Tri oriešky pre deti v Maríne


 

Projekt  Tri oriešky pre deti v Maríne  prebiehal v dvoch etapách. Výstupom projektu bola možnosť  získať  marketingovú a finančnú podporu pre svoje podnikanie od neziskovej organizácie Záleží nám. 


Projektový partneri Mobilita, n.o., Špecializovaný liečebný ústav Marína š.p. a Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity (VOKA) sa spojili, aby podporili integráciu osôb žijúcich hendikepovaným dieťaťom do pracovného procesu a následné posilnili stabilitu rodiny.

Projekt podporila aj nezisková organizácia Záleží nám, ktorá pomocou
fundraisingového portáluwww.zalezinam.sk pomôže účastníkom projektu verejne zbierať prostriedky pre začiatok svojho podnikania.


Východiskovou situáciou pre realizáciu projektu bola vedomosť, že :
 
 • počet hendikepovaných detí podľa štatistík www.nczisk.sk  stúpa
 • starostlivosť  o deti zostáva na rodičoch (najčastejšie na ženách)
 • pomoc pri seberealizácii rodiča (podnikanie, chránené dielne, chránené pracoviská, sieťovanie, výmena dobrých skúseností a príklady z praxe) môže byť inšpirujúca
 •   
  V projekte "Tri oriešky pre deti v Maríne“,   sa realizovali aktivity za účelom podpory zásad rovnoprávnosti, tolerancie a ktorý má pomôcť pri aktivizovaní zmeny v živote osoby s hendikepovaným dieťaťom. Projekt sa  v druhej etepe rozšíril o skupinu žien, ktoré chcú začať podnikať alebo už podnikajú a vedia zaradiť hendikepovaných do svojho podnikania prostredníctvom chránených dielní alebo majú záujem o podporu pomocou Fundraisingového portálu www.zalezinam.sk.

  Aktivity sa realizovali v kinosále liečebného domu Marína v Kováčovej  v dňoch: 
   1.etapa
 • 1x Motivačné stretnutie (sebarealizácia) 22.9.2016 od 15:00 – 17:00 hod
 • 1x Návšteva farmy (neformálny brainstorming s podnikateľskými vzormi)  24.9.2016 od 14:00– 18:00 hod
 • 2x Samozamestnanie (podnikateľský plán) 28.9. a 3.10.2016 od 15:00– 17:00 hod
 • 1x Využitie príspevkov pre podnikanie (chránené dielne)     6.10.2016 od 15:00– 17:00 hod
 •  2.etapa
 •  1x Motivačné stretnutie(sebarealizácia)  18.10.2016 od 15:00 – 17:00 hod
 • 2x Samozamestnanie(podnikateľský plán) 25.10. a 27.10.2016 od 15:00– 17:00 hod
 • 1x Využitie príspevkov pre podnikanie (chránené dielne) 3.11.2016 od 15:00– 16:30 hod 
 •  
  Bonusom 2. kola bolo záverečné stretnutie dňa  3.11.2016 o 16:30 hod  s gestorkou projektu pani Klaudiou Valuškovou, ktorá okrem záverečného hodnotenia poskytne informácie o možnostiach finančnej podpory a podpory predaja výrobkov alebo služieb prostredníctvom neziskovej organizácie „Záleží nám“. 

  Lektori účastníkom podujatia sprostredkovali možnosti nastavenia zmeny v ich živote, v zmysle sebarealizácie a posilnenia finančnej nezávislosti. Počas niekoľkých stretnutí sa hovorilo o možnostiach sebazamestnania, využitia príspevkov na zriadenie chránenej dielne a chráneného pracoviska. Na záver účastníci projektu obdržali osvedčenie o absolvovaní.