Kremnička 53, 974 05 Banská Bystrica 5.
E-mail: voka@voka.sk
Tel.: 0905 866 6983. Mentoringový program VOKA 2015

Príležitosť pre ženy zo stredného Slovenska


 
Realizáciou projektu „Príležitosť pre podnikateľky zo stredného Slovenska“ chceme podporiť podnikanie žien na strednom Slovensku. Prostredníctvom metódy mentoringu chceme pomôcť podnikateľkám s rozvojom podnikania a nasmerovať ich k úspechu. Mentoring je obojstranne výhodný proces – zlepšuje vzájomné zdieľanie vedomostí a skúseností, profituje z neho aj mentee aj mentor. V projekte bude možné identifikovať 2 formy mentoringu: individuálnu (pravidelné mesačné stretnutia mentorov a mentees) a skupinovú (workshopy). Termín realizácie projektu je od 08/2015 do 05/2015. Výsledkom projektu bude rozvoj vzťahu medzi mentorom a mentee a vytvorenie skupiny “Príležitosť pre tvoje podnikanie – mentoring”, ktorá bude aj po skončení projektu poskytovať face to face mentoring pre stredoslovenské podnikateľky.   V rámci mentoringového programu „Príležitosť pre podnikateľky zo stredného Slovenska“ budú mať účastníčky príležitosť zlepšiť a inovovať svoje podnikateľské aktivity pod dohľadom skúsených mentorov z USA i zo Slovenska. Týmto sa zabezpečí propagácia americkej kultúry a spôsobu podpory podnikania žien v USA. Mentori poskytnú vybraným podnikateľkám konkrétne rady týkajúce sa riadenia podnikov a možnosti ich rastu, a zároveň im napomôžu získať potrebné sociálne zručnosti a budú ich viesť. Primárnym cieľom projektu je podporiť podnikanie žien na Slovensku (konkrétne v regióne stredného Slovenska) a dosiahnuť synergie a trvalú udržateľnosť pri kreovaní skupiny mentorov/mentoriek „Príležitosť pre tvoje podnikanie – mentoring“, ktorá bude poskytovať mentoring na báze dobrovoľnosti aj po skončení projektu. Projekt sa bude realizovať prostredníctvom kontinuálnej spolupráce medzi mentormi a mentorovanými, organizáciou workshopov a výučby anglického jazyka.


Jednotlivé aktivity projektu sa budú realizovať v Banskej Bystrici. Cieľovú skupinu tvoria  začínajúce a etablované podnikateľky zo stredného Slovenska, ktoré potrebujú získať pomoc pre svoje podnikanie a mentori/ mentorky – skúsení podnikatelia / podnikateľky, ktorí budú pomáhať mentees dobrovoľne a bezodplatne. Každá mentee získa mentora na mieru svojho podnikania. Mentee sa bude s mentorom stretávať minimálne 1 x za mesiac. Projektu sa zúčastní 10 mentees a 10 mentorov. Termín realizácie projektu je od 08/2015 do 05/2015.Výsledkom projektu bude rozvoj vzťahu medzi mentorom a mentorovanou počas celej doby trvania projektu a vytvorenie skupiny, ktorá bude poskytovať face to face mentoring pre podnikateľky zo stredného Slovenska. 

Čo sa v programe od vás očakáva? 
Pravidelne, 1 x do mesiaca (počas obdobia 10/2015 – 05/2016) stretnutie s mentee (menej skúsenou podnikateľkou). Počas stretnutí a rozhovorov budete mentee pomáhať rozvojom jej podnikania (na základe vlastných skúseností).     

Benefity mentoringu pre mentorku:
  
 • Mentorka funguje ako vzor
 • Získava prestíž
 • Mentoring je obojstranne výhodný proces (profituje z neho nielen mentee, ale aj mentorka)
 •  Príležitosť pre zdieľanie znalostí
 • V rámci nášho programu sa môžete zúčastniť workshopov s americkými speakerkami a bližšie spoznáte kultúru a možnosti inovácií v podnikaní . USA je krajina s najpokrokovejším zákazníckym servisom a vyspelým modelom podnikania, je to krajina v ktorej je mentoring bežne používaný a rozvinutý na vysokej úrovni.
 • Rozširuje svoju profesionálnu sieť
 • Zlepšuje vodcovské schopnosti a zvyšuje sebavedomie
 • Byť mentorkou je privilégium! Tešte sa z neho a vedzte, že vaša snaha bude mať významný vplyv na rozvoj vašej mentee, ako aj na váš vlastný rozvoj.
 •  Pozn: Mentorka v našom programe poskytuje mentoring pro bono s vyššie spomínanými benefitmi. 

  edeli ste, že množstvo populárnych podnikateľov má mentora a sami sú mentormi? 

  Podnikatelia s mentormi ukazujú, že majú záujem učiť sa, otvárať nové perspektívy a adaptovať sa na zmeny. 

  Mark Zuckerberg, spoluzakladateľ a CEO FACEBOOKU o mentoringu
  : „Malé množstvo investovaného času o podelenie sa o svoje skúsenosti môže otvoriť nový svet pre niekoho iného.“ 

  Mentorom Marka Zuckerberga bol Steve Jobs (spoluzakladateľ Apple Inc. a jedna z vedúcich osobností IT priemyslu). 

  Bill Gates, americký podnikateľ, podľa časopisu Forbes niekoľkokrát najbohatší človek sveta:
   „Keď sa pozrieme dopredu, do  budúceho storočia, lídri budú tí, ktorí posilňujú ostatných.“   Mentorom Billa Gatesa bol Warren Buffet, americký investor, 3 najbohatší muž sveta 

  Richard Branson, britský podnikateľ, humanista a zakladateľ značky Virgin: 
  „Ak sa spýtate akéhokoľvek úspešného podnikateľa, vždy povie, že mal úžasného mentora v určitom okamihu na svojej ceste.“ 

  Na záver, tak trochu pateticky: 
  Madeleine Albrightová, ex ministerka zahraničných vecí USA: „V pekle je špeciálne miesto pre ženy, ktoré nepomáhajú ženám.“   
  MENTORING
   
  Cieľ
   
  Umožniť učenie sa, podporovať osobnostný a profesionálny rast mentee (mentorovaného). Zodpovedať otázku „PREČO“ 
  Zodpovednosť
   
  Mentee je zodpovedný za svoje učenie sa 
  Slobodná vôľa
   
  Mentor a mentee sú vo vzťahu zo svojej slobodnej vôle. 
  Sústredenie
   
  Dlhodobý rozvoj osobnosti v profesionálnom kontexte. 
  Úlohy
   
  Mentor funguje ako vzor, poskytujúci väčší prehľad. Mentor pracuje z perspektívy mentee. 
  Načasovanie
   
  Dlhodobý zámer: Pokračovanie vzťahu mentora a mentee. Napokon z tohto vzťahu môže byť priateľstvo. 
  Vzťah
   
  Odporúča sa, aby mentor nebol priamy nadriadený mentee, prípadne, aby nemali vytvorený fungujúci odberateľsko – dodávateľský vzťah.