Kremnička 53, 974 05 Banská Bystrica 5.
E-mail: voka@voka.sk
Tel.: 0905 866 698RE-PAS akreditované vzdelávanie zadarmo

Bezplatné kurzy


RE-PAS umožňuje uchádzačom o zamestnanie evidovaným na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny: 
 •  rozšíriť alebo úplne zmeniť svoje profesijné zameranie prostredníctvom absolvovania rekvalifikácie, 
 •  zvoliť si rekvalifikáciu a poskytovateľa rekvalifikácie podľa vlastného výberu,
 •  požiadať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o uhradenie príspevku na rekvalifikáciu, to znamená o kurzovné v plnej výške.


 • Pred rekvalifikáciou:
 •  Vyberiem si rekvalifikačný kurz, o ktorý mám záujem → nárok na príspevok na rekvalifikáciu mám iba vtedy, ak som za posledných 5 rokov neabsolvoval cez úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vzdelávanie s tým istým alebo veľmi podobným zameraním, o ktoré mám teraz záujem. 
 •  Môžem osloviť viacerých poskytovateľov rekvalifikácie, zistiť si informácie o rekvalifikáciách a zvoliť si poskytovateľa rekvalifikácie. 
 •  Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, kde som evidovaný, si podám požiadavku na vybranú rekvalifikáciu na predpísanom formulári, najneskôr však 14 kalendárnych dní pred začiatkom rekvalifikácie.


 • Ak máte záujem o kurz / rekvalifikáciu, kontaktujte nás, radi vám pomôžeme. Na začiatku Vášho podnikania Vám môžeme pomôcť mikropôžičkou.


  Zároveň si môžete vybrať z kurzov v oblasti podnikania na vidieku, z oblasti kariérového poradenstva, alebo ktoré Vám VOKA poskytne kurzy z oblasti environmentálnej výchovy.

  Vzdelávanie v príjemnej atmosfére, s množstvom praktických rád z praxe a príjemnými lektormi z ALKP. Bližšie informácie ako aj ukážky z jednotlivých aktivít získate tu.  Svoj záujem alebo otázky posielajte prostredníctvom e-mailu voka@voka.sk,alebo sa s nami spojte telefonicky na čísle 0905 866 698.