Kremnička 53, 974 05 Banská Bystrica 5.
E-mail: voka@voka.sk
Tel.: 0905 866 698Program rozvoja vidieka SR 2014 -2020

Ponuka aktivít v súlade s PRV 2014-2020


 
Schválenie nového programu rozvoja vidieka SR nás posunulo do plánovania nových aktivít na obdobie 2014 -2020. Vybrali sme pre Vás z tých, o ktorých sa hovorí aj v novom progravom období. O našej spolupráci s miestnymi akčnými skupinami sa dočítate v sekcii Podpora integrovaného rozvoja vidieka

Na záver článku si môžete stiahnuť Ponuku aktivít pre PRV SR. Vyberali sme z tých, ktoré sa Vám páčili, ktoré sa osvedčili, ktoré bude podporovať nové programové obdobie. Zároveň vieme pripraviť aktivity podľa Vašich potrieb a požiadaviek MAS. 

Spoluprácou s nami si zjednodušíte prácu, ak máte v svojich stratégiách MAS:
Opatrenie 1: Prenos znalostí a informačné činnosti  
podopatrenie 1.1. Podpora odborného vzdelávania azískavania zručností a 
podopatrenie 1.2. Podpora demonštračných  aktivít a informačné akcie. 
VOKA vzhľadom na uvedené opatrenia PRV 2014 - 2020  pripravuje nové akreditácie a činnnosti.

Ukážky práce z miestnymi akčnými skupinami môžete vidieť tu:

Študijná cesta - rozvoj územia v CR pre beneficientov MAS Radošinka
Rozvoj prezentačných zručností beneficientov MAS Dolná Nitra - Malokarpatská vínna cesta