Nepodarilo sa pripojit k serveru.
Nepodarilo sa pripojit k databáze. Výročné správy - VOKA, vidiecka organizácia pre komunitné aktivity
 

Kremnička 53, 974 05 Banská Bystrica 5.
E-mail: voka@voka.sk
Tel.: 0905 866 698
Výročná správa za rok 2016

Výročná správa za rok 2015

Výročná správa za rok 2014

Výročná správa za rok 2012/2013

Výročná správa za rok 2011

Výročná správa za rok 2010

Výročná správa za rok 2006

Výročná správa za rok 2005