Kremnička 53, 974 05 Banská Bystrica 5.
E-mail: voka@voka.sk
Tel.: 0905 866 698VOKA – Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity je organizáciou, ktorej krédom je Pomáhať ľuďom na vidieku budovať lepší život.

Darujte nám 2% z Vašich daní, pre Vás tak málo, ale pre nás veľa. S Vašou podporou budeme môcť aj naďalej pomáhať ľuďom budovať lepší život na vidieku. Od svojho vzniku od roku 1998 sme zrealizovali množstvo projektov, ktorými sme pomohli ľuďom na vidieku.

Staňte sa našim podporovateľom a my Vás podporíme prostredníctvom našich aktivít napr. prostredníctvom vzdelávania, kde môžete po preukázaní poukázania 2% získať zľavu, alebo zviditeľníme Vašu firmu, podnik prostredníctvom informačných – študijných ciest, ktoré v rámci svojich aktivít realizujeme na národnej, ale aj medzinárodnej úrovni (krajiny EU). Prípadne sa môžete stať účastníkom projektov, ktoré realizujeme a ktoré sú zamerané na rozvoj vidieka, podporu podnikateľov, remeselníkov, súkromne hospodáriacich roľníkov, Miestne akčné skupiny a ich členov, Verejno – súkromné partnerstvá a ich členov.

Pár príkladov zo študijných – informačných ciest:

Informačná cesta po mikroregióne MAS Terchovská dolina

GRUNDTVIG - partnerstvo pre vzdelávanie

Študijno-pracovná cesta Rakúsko - Tirolsko

NOVINKY: GRUNDTVIG – PARTNERSTVO PRE VZDELÁVANIE


Činnosť a programy VOKA môžete podporiť finančne, poukázaním príspevku na bankový účet organizácie:
IBAN SK8209000000005036758641, alebo poukázaním 2 % z Vašich daní.

Potrebné formuláre pre poukázanie 2 % nájdete tu: 2 % z Vašich daní