Kremnička 53, 974 05 Banská Bystrica 5.
E-mail: voka@voka.sk
Tel.: 0905 866 698Rozvoj odborných kapacít užívateľov PRV SR v krajoch Banská Bystrica a Nitra

Realizácia projektu


 
  VOKA zrealizovala projekt s názvom: „Rozvoj odborných kapacít užívateľov PRV SR v krajoch  Banská Bystrica a Nitra“ . 

 • Časová realizácia projektu :
 •              03/2010 – 12/2010  
 • Zrealizované aktivity projektu:

 • Celkovým cieľom projektu bolo rozvíjať odborné kapacity užívateľov PRV SR, predovšetkým definovaných užívateľov opatrení osí 3 a 4 v podnikteľských vedomostiach a zručnostiach,predovšetkýcm v oblasti vidieckeho cestovného ruchu, a rozvoja vidieka integrovaným spôsobom prástupom Leader, v Baskobystrickom a Nitrianskom kraji.

  Predmetom tohto projektu boli nasledovné aktivity:
  1.     realizácia akreditovaného školenia VOKA pre užívateľov PRV SR, konkrétne opatrení   osí 3 –  a to 5.3.3.1 a 5.3.3.2 v oboch vyššie uvedených vyšších územných celkoch.

  2.     príprava a realizácia výmenných informačných stáží a návštev v krajinách EÚ(konkrétne Rakúsko a Česko);

    Cieľová skupina:
  Obce, zástupcovia obcí a ich združení ako aj občianskych a  záujmových združení, neziskových organizácií a prostredníctvom nich podpora diverzifikácie a tvorby pracovných príležitostí na vidieku, ďalej pre začínajúcich podnikateľov v CR.

    Poskytovateľ podpory na realizáciu projektu je Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) .