Nepodarilo sa pripojit k serveru.
Nepodarilo sa pripojit k databáze. Podpora komunitného rozvoja vidieka - VOKA, vidiecka organizácia pre komunitné aktivity
 

Kremnička 53, 974 05 Banská Bystrica 5.
E-mail: voka@voka.sk
Tel.: 0905 866 698