Kremnička 53, 974 05 Banská Bystrica 5.
E-mail: voka@voka.sk
Tel.: 0905 866 698Vidiecka líderka roka

Vidiecka líderka roka 2007 - výsledky


Tohtoročné vyhodnotenie súťaže a vyhlásenie víťaziek sa konalo dňa 28.11.2007 v rámci 20. zasadnutia pracovnej skupiny žien a rodín - odborníkov na vidiecky rozvoj - FAO (Medzinárodná organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo) a ECA (Európska komisia pre poľnohospodárstvo) na Agroinštitúte v Nitre. Samotné slávnostné vyhlásenie víťaziek sa konalo v kaštieli Malanta.

Nominovaných bolo 29 žien pôsobiacich na vidieku z ktorých štvorčlenná komisia vybrala v štyroch kategóriách nasledovné kandidátky:

kategória: žena - aktivistka:
• 1.miesto Mária Augustínová, Hrušov
• 2.miesto Stanislava Zvarová, Klenovec
• 3.miesto Daniela Bednárová, Lipany

mimoriadne ocenenie v tejto kategórii získali:
Jela Tvrdoňová, OZ VOKA
Dagmar Šimunková, Bratislava
Nakoľko v tejto kategórii bol väčší počet nominácií, výberová komisia rozhodla, že ocení viacej nominovaných líderiek .

• kategória: žena- politička:
Monika Rakatská, Malá Tŕňa
mimoriadne ocenenie:Judita Trníková, Šarovce

• kategória: žena- jednotlivec:
Štefánia Selská, Čebovce

• kategória: žena - podnikateľka:
Darina Tomajková, Vitanová

Tohto roku boli ocenené nielen víťazky súťaže, ale všetky nominované líderky.Sponzormi súťaže boli:
VOKA Banská Bystrica
VIPA SK
Agroinštitút Nitra
OZ Nádej v Uňatíne


• Nominácie: Vidiecka líderka roka 2007 (na stiahnutie formát DOC: 0,03 MB)