Kremnička 53, 974 05 Banská Bystrica 5.
E-mail: voka@voka.sk
Tel.: 0905 866 698Budovanie mostov

Budovanie mostov


Hlavný cieľ dvojročného medzinárodného projektu
Skvalitnenie sociálneho postavenia vidieckych žien - farmárok, prostredníctvom vytvorenia modelu a nástrojov samo vzdelávania, formou dištančného modulového štúdia a sieťovania. Zapojenie týchto žien do procesu celoživotného vzdelávania.

Aktivity
- zmapovanie potrieb cieľovej skupiny
- identifikácia 5-8 mentoriek
- výber 5 skupín z rôznych geografických oblastí Slovenska s dôrazom na rešpektovanie rôznorodosti podmienok, záujmov
- identifikácia trénerov a tréneriek
- tvorba metodiky, modulov
- stretávania žien (výmena skúseností, konzultácie)
- pilotné odskúšanie dištančného vzdelávania
- príprava a tlač materiálov (učebných, propagačných)
- zhodnotenie procesu
- doporučenia


Výstupmi projektu budú
- nové kontakty medzi ženami farmárkami
- učebné materiály (manuál - aj v elektronickej podobe)
- tréning trénerov
- metodika dištančného modulového samo vzdelávania

Hlavný predkladateľ projektu:
Islandská poľnohospodárska univerzita, Hvanneyiri, Island

Partnerské organizácie:
Česká zemědelská univerzita, Praha, Česká republika
Ed-lab GmbH, Gremmelin, Nemecko
Ed-consult, Nymindegab, Dánsko
Firenze Tecnologia, Firenze, Taliansko
Islandská farmárska asociácia, Reykjavík, Island
VOKA, Banská Bystrica, Slovenská republika


Manažment: Ingrid Bernáthová