Kremnička 53, 974 05 Banská Bystrica 5.
E-mail: voka@voka.sk
Tel.: 0905 866 698Študijná cesta za príkladmi dobrej praxe v Českej republike

Ako pracujú v rámci PRV v MAS Kyjovské Slovácko?


 
Študijná cesta sa realizovala v dňoch 8.-10.9.2014 na území MAS Kyjovské Slovácko.

Kyjovské Slovácko v pohybu bolo založené v roku 2002. MAS svoje aktivity rozvíja v spádovom obvode mesta Kyjov.  Region MAS Kyjovské Slovácko se rozkladá v jihovýchodnej časti Českej republiky, je súčasťou Jihomoravského kraja. Zahrňuje šesť mikroregionov: Ždánicko, Babí Lom, Nový Dvůr, Podchřibí, Moštěnka, Bzenecko s 45 obcami a počtom obyvateľov 62 253 (stavu k 1.1.2013- MVČR). Rozloha územia je 500 km2 a hustota obyvateľov je 125/km2.

Počas študijnej cesty nás sprevádzala finančná manžérka MAS Hana Horňáková.

   
  • Prvý deň účastníci absolvovali prehliadku infocentra MAS Kyjovské Slovácko v pohybu a krátko sa zoznámili s aktivitami MAS. Súčasťou prehliadky mesta Kyjov bola aj návšteva radnice s priblížením regionálnych aktivít, na ktorých participuje organizačne a finančne MAS. Následne sa účastníci presunuli na ubytovanie, kde sa pokračovalo v PPT prezentáciách o činnosti MAS Kyjovské Slovácko v pohybu. Hovorilo sa aj o príprave na nové programové obdobie 2014-20.
  •   Po ukončení prezentácií sa účastníci zúčastnili ďalšieho príkladu dobrej praxe v obci Skalka, kde MAS podporovala činnosť Spolku záhradkárov v Sklepnej uličke.    
  • Druhý deň účastníci absolvovali exkurziu po projektoch MAS Kyjovské Slovácko v pohybu v obciach Ždánice, Násedlovice  a Zarošice. Podporené boli najmä investičné projekty. Rekonštruované  priestory následne využívali obyvatelia obcí pre činnosť spolkov, komunitný spôsob života ako aj na zachovanie tradícií a historického dedičstva regiónu. Popoludní bola hlavným programom prehliadka zámku v Miloticiach v súvislosti s podporeným projektom „Tradice na zámku“, ktorej súčasťou bola návšteva komunitného centra, ktoré je súčasťou zámku.
  •      
  • Tretí deň účastníci navštívili Military muzeum v obci Vlkoš a manažérka MAS Kyjovské Slovácko v pohybu Anna Čárková prezentovala dopady Opatrenia Komplexných pozemkových úprav na krajinu na tvare miesta v obci Vlkoš.  Úpravy sa pozitívne odzrkadľujú v území stále silnejšie plynutím času. Skupian účstníkov sa presunula do obce Ratíškovice do Muzea ve vagónu, kde si mohli účastníci vyskúšať jazdu na šľapacej drezíne. Na záver študijnej cesty zástupca starostu obce prezentoval jednotlivé projekty spolupráce s MAS v obecnej knižnici.
  •