Kremnička 53, 974 05 Banská Bystrica 5.
E-mail: voka@voka.sk
Tel.: 0905 866 698MAS RADOŠINKA - Eko projekty

Realizácia projektov v MAS RADOŠINKA


 
Na základe výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia miestnej akčnej skupiny OZ MIKROREGIÓN RADOŠINKA Výzva č. 22/PRV/MAS 09, podala VOKA žiadosť o poskytnutie NFP.  
Bližšie informácie o schválených projektoch, ktoré bude OZ VOKA v rámci uvedenej výzvy realizovať v MAS RADOŠINKA nájdete v tejto časti .


 Poskytovateľ podpory na realizáciu projektu je Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) www.apa.sk


• Ako správne narábať s komunálnym odpadom (na stiahnutie formát PDF: 0,32 MB)
• Ekologická domácnosť (na stiahnutie formát PDF: 0,32 MB)
• Obecné kompostovanie (na stiahnutie formát PDF: 0,32 MB)