Kremnička 53, 974 05 Banská Bystrica 5.
E-mail: voka@voka.sk
Tel.: 0905 866 698MAS Dolná Nitra - projekty v roku 2015

Informácie o projektoch
• „Ako úspešne zapájať verejnosť do vecí verejných na území MAS Dolná Nitra“ (na stiahnutie formát PDF: 0,25 MB)
• „Manažment a komunikácia v CR na území MAS Dolná Nitra“ (na stiahnutie formát PDF: 0,32 MB)
• „Rozvoj územia MAS Dolná Nitra“ (na stiahnutie formát PDF: 0,34 MB)
• „Rozvoj prezentačných zručností beneficientov územia MAS Dolná Nitra“ (na stiahnutie formát PDF: 0,35 MB)