Kremnička 53, 974 05 Banská Bystrica 5.
E-mail: voka@voka.sk
Tel.: 0905 866 698MAS RADOŠINKA- projekty v roku 2015

Informácie o projektoch
• Predaj z dvora (na stiahnutie formát PDF: 0,30 MB)
• Zapájanie verejnosti do vecí verejných v území MAS Radošinka (na stiahnutie formát PDF: 0,30 MB)
• Študijná cesta – rozvoj územia v CR pre beneficientov MAS Radošinka (na stiahnutie formát PDF: 0,25 MB)