Kremnička 53, 974 05 Banská Bystrica 5.
E-mail: voka@voka.sk
Tel.: 0905 866 698


Členstvo

Členstvo vo VOKA vzniká na základe doporučenia minimálne jedného člena. Členmi sú jednotlivci a organizácie, ktoré sa zaoberajú rozvojom vidieka a majú schopnosť pomáhať iným v rozvoji ich komunít alebo mikro- regiónov. Členstvo vo VOKA umožňuje výmenu skúseností a nadobudnutie nových zručností. Členské schôdze sa konajú 1x ročne. 

Prihlášky po stiahnutí do vášho PC vyplňte a odošlite na e-mail: voka@voka.sk, alebo odošlite poštou na našu adresu: VOKA- Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity, Kremnička 53, 974 05 Banská Bystrica 5.

• STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENA VOKA (na stiahnutie formát DOC 0,06 MB)

• Prihláška za člena OZ VOKA Jednotlivec (fyzická osoba) (na stiahnutie formát DOC 0,04 MB)

• Prihláška za člena OZ VOKA Organizácia (právnická osoba) (na stiahnutie formát DOC 0,04 MB)