Kremnička 53, 974 05 Banská Bystrica 5.
E-mail: voka@voka.sk
Tel.: 0905 866 698
 

Preddavky slovenským, poľnohospodárom

Tlačová správa

Pôdohospodárska platobná agentúra po prvýkrát vyplatí slovenským poľnohospodárom preddavky

 
 • Po prvýkrát v histórii PPA vyplatí preddavky poľnohospodárom na Slovensku
 • Preddavky na priame podpory v maximálnej miere 50 % získa až 3 645 žiadateľov v oblasti živočíšnej výroby
 • PPA vyplatí na preddavkoch slovenským poľnohospodárom 18,4 milióna eur
 •    
  Bratislava, 26. októbra 2017 – Po prvýkrát od svojho vzniku vyplatí Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) preddavky na priame podpory. Získajú ich farmári v podporných schémach na chov bahníc, jariek a kôz, na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka a v platbách na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka.
   
  „Ide o historický okamih. Plníme náš sľub spraviť z Pôdohospodárskej platobnej agentúry modernú, efektívnu a transparentnú inštitúciu na pomoc slovenským poľnohospodárom. Dneškom sa Pôdohospodárska platobná agentúra zaraďuje medzi moderné európske inštitúcie, ktoré dokážu vyplácať svojim poľnohospodárom preddavky. Práve rýchlejší prístup k financiám je jedným zo spôsobov, ktorým podporíme živočíšnu výrobu na Slovensku,“ uviedla Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.  
  PPA v žiadostiach v týchto podporných schémach uskutočnila administratívne kontroly vrátane krížových kontrol plnenia kritérií oprávnenosti, plnenia podmienok krížového plnenia a obstarala si potrebné podklady, ktorými sú podania, vyjadrenia účastníka konania, dôkazy a zrealizovala kontroly na mieste. „V týchto dňoch už preddavky dostávajú farmári na svoje účty. Celkovo 3 645 žiadateľom, ktorí splnili podmienky pre poskytnutie platieb, vyplatíme na preddavkoch 18,4 milióna eur. Slovenským farmárom vyplácame preddavky v maximálnej možnej výške, ktorú povoľuje legislatíva EÚ a to až 50 percent,“ uviedol Juraj Kožuch, generálny riaditeľ PPA.  
  Európska legislatíva umožňuje členským štátom vyplácam preddavky najskôr od polovice októbra kalendárneho roku až do výšky 50 % pokiaľ ide o priame platby. Priame platby sa pritom môžu podľa legislatívy EÚ začať vyplácať najskôr od 1. decembra kalendárneho roku.