Kremnička 53, 974 05 Banská Bystrica 5.
E-mail: voka@voka.sk
Tel.: 0905 866 698
 

Agrokomplex 2017 a regionálna značka.

VOKA ako Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka pre BB kraj ďakuje tradične zástupcom MAS Zlatá cesta a MAS MALOHONT ako aj jednotlivcom Alexander Králik, Katarína Slaninová, Tatiana Longauerová, Slavomír Dlubač a Edita Gabajová za spoluprácu pri propagovaní nášho kraja.

Medzi vystavovateľmi boli aj držitelia Regionálnej značky. Hlavným cieľom regionálneho značenia je pomôcť miestnym živnostníkom, remeselníkom a malým firmám s propagáciou miestnych kvalitných výrobkov a služieb, a tým podporiť rozvoj regiónu a prispieť k jeho propagácii ako celku. Z dlhodobého hľadiska môže prispieť k zvýšeniu odbytu a prestíže miestnych výrobkov a služieb. Význam regionálneho značenia miestnych produktov a služieb spočíva aj v podpore využívania miestnych zdrojov, potenciálu a surovín, ako aj v uchovávaní hodnôt, tradícií a jedinečností regiónu.

Okrem toho regionálne značenie prispieva aj k zvyšovaniu pridanej hodnoty miestnych produktov, k zvyšovaniu konkurencieschopnosti, a tým aj hlavných, resp. doplnkových príjmov miestnych producentov. Z uvedených dôvodov sa regionálne značenie zavádza v okolitých krajinách i na Slovensku ako jedna z účinných možností podpory miestnej ekonomiky. 
Bolo nám potešením a cťou zúčastniť sa spoločne s Vami Agrokomplexu 2017.