Kremnička 53, 974 05 Banská Bystrica 5.
E-mail: voka@voka.sk
Tel.: 0905 866 698
 

MÁM ŠANCU

Ako sa uplatniť na trhu práce?

Prečo, ako a v čom začať podnikať?

Ako si pripraviť podnikateľský plán?

Ako získať podporu od štátu? 


   

Prihláste sa do projektu

 „MÁM ŠANCU“

(cyklus štyroch bezplatných prednášok)


Zistíte ako, prečo a v čom začať podnikať.

Zvýšite si finančnú gramotnosť.

Vypracujete si vlastný kompletný a životaschopný podnikateľský plán.

Získate prehľad o možnostiach príspevkov na začatie samostatnej zárobkovej činnosti, vytvorenia chránenej dielne a chráneného pracoviska a ostatných opatrení aktívnej politiky trhu práce a možnostiach  ich využitia v praxi.  

Pre koho?

Občania mesta Banská Bystrica - všetci so záujmom o zlepšenie svojho uplatnenia sa na trhu práce -  skupiny ohrozené na trhu práce, matky na MD, matky po ukončení MD, nezamestnaní rodičia, osamelí rodičia, rodičia so ZŤP, rodičia detí so ZŤP, znevýhodnení UoZ, pracovníci  mimovládnych organizácií, materských a komunitných centier, študenti a absolventi SŠ a VŠ.   

Kde?    

KOMUCE, Robotnícka 12, Banská Bystrica

Kedy?  

1/ Etapa – MÁJ – 16., 18., 23. a 25. (utorok a štvrtok od 15:00 do 17:30) - už kapacitne naplnené  
2/ Etapa – JÚN – 13., 15., 20. a 22. (utorok a štvrtok od 15:00 do 17:30) - už kapacitne naplnené
3/ Etapa – SEPTEMBER – 19., 21., 26. a 28 (utorok a štvrtok od 15:00 do 17:30)   
4/ Etapa – OKTÓBER – 17., 19., 24. a 26 (utorok a štvrtok od 15:00 do 17:30)  

Naši lektori sú odborníci s dlhoročnou praxou a výnimoční ľudia, ktorí Vás nielen prevedú problematikou, ale i poradia a pomôžu každému z Vás.  


Tento projekt realizuje VOKA vďaka podpore Mesta Banská Bystrica.Viac informácií získate na voka@voka.sk alebo na telefónnom čísle 0905 866 698.Prihlásiť sa môžete najneskôr do troch dní pred začatím jednotlivých etáp.