Kremnička 53, 974 05 Banská Bystrica 5.
E-mail: voka@voka.sk
Tel.: 0905 866 698


Flash news


Stážový program- otvorená výzva pre podnikateľov

Vycestujte za inšpiráciou pre svoje podnikanie na medzinárodné odborné podujatia zamerané na prezentáciu nových podnikateľských trendov. Vyberte si svoju konferenciu, workshop alebo seminár v...

More

Seminár pre malých farmárov

Seminár pre malých farmárov „Vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok a podnikateľského plánu pre výzvy PRV 2014 - 2020“Termín: 28.02.2018Miesto:  Banská Štiavnica, Drieňová...

More

VÝZVA k predkladaniu žiadostí o udelenie značky „Regionálny produkt HONT “

Občianske združenie  Zlatá  cesta vyhlasuje Výzvu č. 8/2018 k predkladaniu žiadostí o udelenie značky „Regionálny produkt HONT“ výrobky         Váš výrobok je hoden toho, aby bol nositeľom...

More